borçlanma

is.
Borçlanmak işi, istikraz
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dış borçlanma — is., ekon. Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt dışındaki kuruluşlardan borç alma işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iç borçlanma — is., ekon. Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt içinde piyasaya tahvil, bono vb. sürerek borç alma işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İDDİYAN — Borçlanma, borca girme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ottoman Empire — دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet i Âliyye i Osmâniyye …   Wikipedia

  • borçlanabilmek — nsz, e Borçlanma imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borçlanış — is. Borçlanma işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dış — is. 1) Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar. A. Haşim 2) Bir konunun kapsamına girmeyen şey 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. Ç. Altan 2) Oyuk şeylerin boşluğu 3) Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta Tahtanın içi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istikraz — is., ekon., esk., Ar. istiḳrāż Ödünç alma, borçlanma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istikraz etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işlem — is. 1) Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat 2) ekon. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi 3) kim. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.