bohça

is.
1) İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş

Hemen hemen her giyim eşyası bohçada ve sandıkta saklanırdı.

- R. H. Karay
2) Ufak ve seçme tütün dengi
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bohça — çamaşır ve elbise konulan bez …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • bohça böreği — is. Bohça biçiminde katlanarak içine peynir, kıyma, patates vb. maddeler konarak yapılan bir çeşit börek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bohça otu — hayvanların hastalığını tedavi etmede kullanılan bir çesit ot …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • parçalı bohça — is. Renk renk ve çeşit çeşit kumaş parçalarının birbirine eklenmesiyle yapılan bohça Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller parçalı bohça gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yamalı bohça — is. Tutarsız, birbirine uymayan şey …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • parçalı bohça gibi — birbirini tutmaz parçalardan oluşan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • terkek — bohça II, 21 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • cıkı — bohça …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • bog — bohça, boğ, eşya konan heybe II, 133, 141; II I, 127 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • çekinmek — bohça bağlamayı üzerine almak,kendi kendine bağlamak, I I, 149 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.