bizce

zf.
Bize göre, bizim düşüncemizce

Bizce enteresan değildir, ne zararlı ne faydalı olabilir.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • AHBÂR-I GAYB — Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(... Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet o intizardan çekmemesi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SUTUR-ÜL GAYB — Bizce bilinmeyen işler ve hâdiseler, mânalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Список австралийских телепрограмм по дате начала показа — Содержание 1 2010 е 1.1 2010 2 2000 е 2.1 2009 …   Википедия

  • LÂM-I CER — Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu i diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir LÂM I TA RİF VEYA LÂM I İ Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LİSAN-I GAYB — Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. Kur an ı Kerim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUGAYYEBAT — (Magibât) Zâhir duygularla bilinmeyen, bizce gaip olan, bilinmeyen şeyler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUGAYYEBÂT-I HAMSE — Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1 Kıyamet vakti, 2 Yağmurun ne zaman yağacağı, 3 Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4 Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5 İnsanın nerede… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNDİMİZDE — t. Bize göre, bizce, yanımızda …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.