bitirim yeri

is.
Bitirimhane, kumarhane

Cihangir'deki konağı satmıştım, elime geçen parayı üç günün içinde bitirim yerlerinde temizledim.

- M. Yesari

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bitirim — sf., argo 1) Çok hoşa giden (kimse, yer) 2) Yaman, zeki Bitirim delikanlı. Bitirim kız. 3) is. Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane Birleşik Sözler bitirimhane bitirim yeri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitirimhane — is., T. bitirim + Far. ḫāne Kumar oynanan yer, bitirim yeri, kumarhane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.