birleşik zaman

is., dbl.
Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di \<sevdi+i-di), sevecekmiş (sev-ecek-miş \< sev-ecek + i-miş) sev-er-se (sev-erse \< sev-er + ise) gibi
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şartlı birleşik zaman — is., dbl. Belli bir zaman eki almış yükleme sa / se şart eki getirilerek oluşturulan şekil geldiyse, gelirse, gelecekse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ulaçlı birleşik zaman — is., dbl. Zarf fiil eki almış fiille bilmek, durmak, görmek, kalmak, vermek, yazmak fiillerinin oluşturduğu birleşik fiil: gidebilmek, yazadurmak, yapmayagörmek, bakakalmak, söyleyivermek, düşeyazmak gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • katmerli birleşik zaman — is., dbl. Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zaman — is., Ar. zamān 1) Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin 2) Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Efendiler,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • birleşik — sf., ği Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit Birleşik Sözler birleşik ad birleşik cümle birleşik fiil birleşik isim birleşik kap birleşik kelime bir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rivayet birleşik zamanı — is., dbl. Yalın zamanlı bir kiple miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gelecek zaman — is., dbl. Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi Birleşik Sözler gelecek zaman görünümü gelecek zaman kipi gelecek zaman sıfat fiili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geniş zaman — is., dbl. Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten ve r, ir veya er ekiyle kurulan zaman: Başlar (başla r), geliriz (gel ir iz), severim (sev er im) gibi Birleşik Sözler geniş zaman görünümü geniş zaman sıfat… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahir zaman — is. 1) Son zaman 2) din b. Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar Birleşik Sözler ahir zaman peygamberi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aman zaman — is. Fırsat, çıkar yol Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller aman zaman bilmemek aman zaman dedirtmemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.