bir tane

sf.
Biricik, yegâne

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tane — is., Far. dāne 1) Herhangi bir sayıda olan, adet 2) Bazı bitkilerin tohumu Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum. M. Ş. Esendal 3) bit. b. Çekirdekli küçük meyve Üzüm tanesi. Nar tanesi. Birleşik Sözler tane tane bir tane… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tane bağlamak — meyve veya herhangi bir bitkinin tohumları tane durumuna gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilenci bir olsa şekerle beslenir — yardım bekleyen bir tane olsa umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir ancak bunların sayısı çok olduğundan hepsine aynı cömertlik gösterilemez anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış — çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar, o da hep gelecek yıla umut bağlar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • birarte — bir tane, yegane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜRECCAHİYET — Üstünlük, müreccah oluş.(Bir tâne sıdk, bir harman yalanları yakar; bir tâne hakikat bir harman hayalâta müreccahtır. M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • birlik — is., ği 1) Tek, bir olma durumu, vahdaniyet Tanrı nın birliğine inanır. 2) Bir arada olma durumu, vahdet Türk milletinin birliği. 3) Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet Dil birliği. Ülkü birliği. 4) Belli bir topluluğun yararlarını korumak için …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • birli — sf. 1) Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan 2) is. İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as Birleşik Sözler on birli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karton — is., Fr. carton 1) Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt 2) On paket sigarayı bir araya getiren ambalaj 3) Tombala oyununda çekilen numaraların işaretlendiği kart Benim karton bir türlü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.