yaylak

yayla mahalı, göçemen yeri, yayla

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yaylak — is., ğı, coğ. Otlak Birleşik Sözler alçak yaylak orta yaylak ön yaylak yüksek yaylak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Yaylak — Yaylag (also spelled yaylak or ailoq, Lang tr|yaylak, Russian: яйлаг ) is a Turkic term, meaning summer highland pasture (from yay , meaning summer, and lagh or lağ , a possessive suffix in Turkic languages).The converse term is gishlag (also… …   Wikipedia

  • yaylak — bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi. hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer; otlak …   Hukuk Sözlüğü

  • alçak yaylak — is., ğı, coğ. Devamlı oturma bölgesinde, normal tahıl ziraatı yapılan alanların bitişiğinde genellikle deniz seviyesinden 900 1200 m yükseklikteki yaylak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • orta yaylak — is., ğı Devamlı oturulan ve normal tahıl tarımı yapılan bölge sınırının üstündeki, genellikle deniz seviyesinden 1200 1600 m yükseklikteki yaylak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ön yaylak — is., ğı Esas yaylaktan daha aşağıda bulunan, çıkarken veya inerken bir süre hayvan otlatılan ve bir miktar ot biçilip kurutulan yaylak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüksek yaylak — is., ğı Orman sınırının üzerinde, en az 1600 m yükseklikte bulunan otlak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Kimek Khanate — The Kimek Khanate, also spelled Kimäk Khanate and Kimak Kaganate was a prominent medieval Turkic state formed by the Kimek and Kipchak people in the area of the Ob Irtysh interfluvial. It existed as the Kimak Kaganate from approximately 743 to… …   Wikipedia

  • Transhumance — is a term with two accepted usages: * Older sources use transhumance for vertical seasonal livestock movement, typically to higher pastures in summer and to lower valleys in winter. Herders have a permanent home, typically in valleys. Only herds… …   Wikipedia

  • Kumis — A bottle and glass of kumis. Kumis, also spelled kumiss or koumiss in English (or kumys, see other transliterations and cognate words below under terminology and etymology) is a fermented dairy product traditionally made from mare s milk. The… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.