tikek

asma budakları, üzüm ağacı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tikėti — tikėti, tìki (tìkia Slm, Plšk, Jrb), ėjo tr., intr. Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1192, SD190,398, H, Sut I, N, L 1. laikyti neabejotinu dalyku, manyti ką esant iš tikrųjų, būti įsitikinusiam, tikram kuo, dėl ko nors, neabejoti: Netikiu, kad tu gautum …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — àš pron. pers. I prs. sing. 1. SD73 vartojamas kalbančiojo žymėti pačiam save: Aš darbe pirmūnė noriu būti rš. Aš jai kėliau kepurėlę, ji man nė žodelio J.Jabl. Aš daug ašarų praliejau jo dėlei B. ^ Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa B.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kad — 1 kàd conj. K; SD58, B, M 1. kai, kada (laiko šalutiniam sakiniui jungti): Kad aš mažas buvau, šile ožius ganiau J.Jabl. Kàd saulė nusileidžia, tai atvėsta KII348. Kàd arkliui užeina aikštis, tada bėga J. Kàd šąla, gilgžda (= girgžda) ejint ( …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamža — (l. komża) sf. (1) NdŽ; M bažn. baltas bažnytinis drabužis: Tikėk mani, jog kamža ir pleišė nieko teises paremt negali MPIII15. Paėmė kamžą, stulą, knygas BsPIV62 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klausyti — klausyti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Klausykite visi, kurie ausis dar turit! V.Mont. Ir svajočiau, ir klausyčiau, kaip dejuoja, verkia vėjas S.Nėr. Dabulis nė klausyti nenorėjo tokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laiksvas — laĩksvas, à adj. (4) laisvas, neuždarytas, palaidas: Ir gyvulėlis laĩksvas linksmesnis Slm. Čia laiksvà valia: nori – tikėk, nori – ne Kp. Laĩksvas kaip paukštis Skp. laiksvaĩ adv.: Mano kaselės laiksvai ūgintos Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nepadalija — ×nepadãlija (sl. ?) sf. ppr. pl. (1) tolimas kraštas: Lakštingala, išgirdusi tokį nusprendimą, suplasnojo ir nuskrido į kurias nepadalijas Blv. Veža žmonis į kokias nepadãlijas Ggr. Iš kurių tatai nepadãlijų parsivedė pačią Plt. Pačiose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaužti — tr.; SD380 1. daryti, kad nulūžtų, nuo ko nors atsidalytų: Jie susėdo ant audros nulaužto seno beržo J.Dov. Ans nulaužė blauzkaulį J. Žalios rūtos neišrauk, viršūnėlės nenulaužk JD992. Palenkt baltą berželį, nulaužt žalią šluotelę LTR(Pš).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.