bezenmek

nsz
Bezeme işine konu olmak, süslenmek

Yüzlerce sene vakıflarla bezenecek olan İstanbul'da fetihten sonra, millî mimar, yeni bir merhaleye girmişti.

- Y. K. Beyatlı
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bezenmek — süslenmek, bezenmek II, 142, 155bkz: bezelmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • özenip bezenmek — bir işi ayrıntılarına varıncaya değin büyük bir özenle ve titizlikle yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bezelmek — bezenmek, nakışlanmak. II, 131bkz: bezenmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kozanmak — süslenmek, bezenmek ( bezenmek fiili ile birlikte gelir), II, 155 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • bezenme — is. Bezenmek işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • donanmak — nsz 1) Giyinip kuşanmak, süslenmek 2) le Yayılıp kaplanmak Baharda ağaçlar çiçeklerle donandı. 3) le Işıklı duruma gelmek, ışıklarla bezenmek Bu gördüğünüz yol şenlik gecesi gibi ardı arası kesilmez sıra sıra otomobillerin fenerleriyle donanırdı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özenmek — e 1) Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak Biri hukuktan çıkar, hariciye memurluğuna göz diker; diğeri tıbbiyeyi bitirir, aktörlüğe özenir. R. H. Karay 2) nsz Bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çabalamak, bir şeye büyük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tezyîn — (A.) [ ﻦﻴیﺰﺕ ] 1. süsleme. 2. süslenme. ♦ tezyîn edilmek süslenmek, bezenmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.