kapsamak

şamil ve havi olmak, şehir ve kaleyi askerle istila etmek, istigrak eylemek, ihate, muhasare

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kapsamak — i İçine almak, sınırları içine almak, şamil olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapsamak — kaplamak, kaplamak istemek; etrafını kaplamak, sarmak; kapmak istemek I, 155, 463; III, 285 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • içine almak — kapsamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapsama — is. Kapsamak işi Birleşik Sözler kapsama alanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havi olmak — içinde bulundurmak, içine almak, kapsamak, içermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiva etmek — içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak Temel hak ve hürriyetler kişinin ... ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geriye yürümek — huk. öncesini kapsamak İptal kararları geriye yürümez. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şâmil — (A.) [ ﻞﻡﺎﺵ ] kapsayan. ♦ şâmil olmak kapsamak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • geriye yürümek — Öncesini kapsamak, makable şamil …   Hukuk Sözlüğü

  • ihtiva etmek — içermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.