çökme

bayrak, sancak, tuğ

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çökme — is. 1) Çökmek işi, inhitat 2) jeol. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İNHİDAM — Çökme, yıkılma. Viran olma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • batma — is. 1) Batmak işi 2) Yıkılma, çökme 3) Yok olma, inkıraz 4) gök b. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi Birleşik Sözler geğrek batması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çökebilmek — nsz Çökme imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküm — is. Çökme biçimi, inhitat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküntü — is. 1) Çökme 2) Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz 3) Suyun dibine çöken şeyler 4) Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü 5) ekon. Gerileme, kriz, depresyon Dünya krizi, özellikle de afyon piyasasındaki çöküntü ondan da çok şey götürmüştü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküş — is. 1) Çökme işi veya biçimi, inhitat 2) Yıkılma Yapıların depremde çöküşü korkunçtu. 3) Çömelip yere oturuş Devenin çöküşü. 4) mec. Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat Osmanlı İmparatorluğu nun çöküş yılları. Birleşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • domuz damı — is. Maden kuyularında, çökme tehlikesi olan yerlerde her yanı direklerle örülen boşluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inhidam — is., esk., Ar. inhidām Çökme, yıkılma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inhitat — is., esk., Ar. inḥiṭāṭ 1) Çökme, gerileme, alçalma Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat. T. Fikret 2) Güçten düşme, inginlik, yaşlanma Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.