çebir

çöp, saz ve çalıdan urulmuş havlu, çit, kenar, havale

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • cebir — 1. is., bri, esk., Ar. cebr Zor, zorlayış Birleşik Sözler cebretmek cebrinefis Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller cebir kullanmak 2. is., bri, mat., esk., Ar. cebr Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEBİR — Zabtetmek. Zor. Kuvvet. * Bir şeyi ıslah ve tamir etmek, düzeltmek. * Bâtıl bir fırka. * Mat: Harflerle yapılan hesab. * Tıb: Fevkalâde ameliyat, kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık uzva sarılan tahtalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cebir kullanmak — bir işi yaptırmak için zora başvurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mali cebir — is., ekon. Paraya ilişkin konuları esas alan bilim dalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayaklanma — is. 1) Ayaklanmak işi 2) Birçok kimsenin cebir ve şiddet kullanarak devlet güçlerine karşı gelmesi, başkaldırma, isyan, kıyam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çok terimli — is., mat. Aralarında artı (+) veya eksi ( ) işareti bulunan birçok terimden oluşan cebir ile ilgili anlatım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtilal — is., li, Ar. iḫtilāl 1) Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim Fransız ihtilali. 2) Kargaşalık, düzensizlik,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kuvvet — is., Ar. ḳuvvet 1) Fiziksel güç, takat Bu kadar cesur bir hamleye yetecek kuvvetim yok. Y. Z. Ortaç 2) Şiddet, zor, cebir Kuvvet kullanmak. 3) Yetke, erk, nüfuz 4) Dayanıklı olma durumu 5) mec. Güç Hâlbuki devlet kuvvetlerinin yerini hangi şahsi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mali — sf., Ar. mālī 1) Mal ile ilgili Mali durumu zaten kötü. H. Taner 2) Parasal 3) Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili Mali önlemler. Birleşik Sözler mali analist mali belge mali cebir mali senet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • matematik — is., ği, Fr. mathématique 1) Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye 2) sf. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı Eski yorumcular daha ileri gitmiş,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.