başına gelmek

1) bir görevi üstlenmek, yüklenmek
2) kötü bir durumla karşılaşmak
3) beklenmedik, şaşırtıcı bir olay veya durumla karşılaşmak

O gün Bakırköy'den gelirken yolda benim başıma gelenleri sana bir anlatsam...

- O. C. Kaygılı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • aklı başına gelmek — 1) davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak O zaman her şey düzelir, erkeğin de aklı başına gelir. P. Safa 2) ayılmak, kendine gelmek Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gelmektedir.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • korktuğu başına gelmek — düşünülen kötü durum gerçekleşmek Korktuğu başına gelmiş ve o koskoca Nahit Bey ... ipin ucunu kaçırarak dillere destan olmuştu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başına vurmak — 1) içki, gaz veya sıcak baş ağrısı yapmak 2) dayanamaz olmak Bekârlık başına vurdu. 3) ne yapacağını bilemez hâle gelmek Bu harp başına vurdu galiba, sapıtmışsın sen. R. Erduran …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başına bir hâl gelmek — 1) kötü bir duruma uğramak 2) ölüm ihtimali olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendine gelmek — 1) ayılmak Kendine geldiği zaman ev halkını başına toplanmış buldu. Y. K. Karaosmanoğlu 2) aklı başına gelmek Sonunda kendine gelen İnce Memed hemen abasını soyundu. Y. Kemal 3) durumu düzelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rast gelmek — 1) düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek Bu kadın kadar tamahkâr bir insana ömründe rast gelmedi. Y. K. Karaosmanoğlu 2) düşünmediği veya düşülmediği hâlde payına düşmek Kumaşın iyisi bana rast geldi. 3) atılan şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • harı başına vurmak — 1) çok kızmak 2) azmak, kendini tutamayacak duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • titreme gelmek — titremeye başlamak, titremeye tutulmak Başına küçük bir ağrı, vücuduna hafif bir titreme geliyor. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) — genellikle kadınlar birbirlerini kıyasıya hırpalayarak biçimde kapışmak Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dünya başına dar olmak (veya gelmek) — çok sıkılmak, büyük bir çaresizlik içinde kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.