benzeyiş

is.
Bir şeyin başka bir şeye benzemesi durumu

Fakat bu özeniş, benzeyiş, benzetiş kendi hayallerinin doğurduğu bir kuruntudan başka şey değildi.

- A. Ş. Hisar

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • CİNAS — Benzeyiş, münâsebet. * Edb: Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya tecnis denir, o kelimelere de cinas denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜMASELET — Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEMASÜL — Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak. * Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak. * Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.(Temasül tezadın sebebidir, tenasüb tesanüdün esasıdır, sıgar ı nefs,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜŞABEHE(T) — (şebeh ve şibih. den) Benzeme, benzeyiş.(Arkadaş! Bir nev in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envaı arasında aza yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki: Bütün mütevafık… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜŞAKELET — Şekilde bir olma ve uygunluk, benzeyiş. * Cinsiyet birliği. * Edb: Birinin söylediği bir sözü diğerinin az çok evvelki mânaya zıd olarak kullanması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TECANÜS — Bir cinsten olma. * Birbirine sıkı sıkı bağlılık, benzeyiş ve uygunluk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞEBAHET — Benzeme, benzeyiş …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mümaselet — mümâselet benzeme; benzeyiş; andırma …   Hukuk Sözlüğü

  • müşabehet — müşâbehet benzeyiş; benzeme …   Hukuk Sözlüğü

  • şibh (şibih) — benzer; benzeme; benzeyiş …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.