su serpilmek

(birine) ferahlamak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • serpilmek — nsz 1) Serpme işine konu olmak Cam kırıkları su gibi dört tarafa serpildiler. A. İlhan 2) Gelişmek, büyümek Şu on altı yıllık dönem içinde doğan, serpilen bütün partilerimiz birbiri içinden doğmuştur. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • serilip serpilmek — 1) rahat bir biçimde yatmak 2) gelişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • naftalinlenmek — nsz Naftalin serpilmek, naftalin dökülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • serilmek — e 1) Serme işi yapılmak Sanki sedirlerine Bursa ipeklileri serilen bizim odalarımız değildi. O. S. Orhon 2) Bir yere uzanıp yatmak Kanepenin birinden kalkıp ötekine serildim. S. F. Abasıyanık Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller serilip serpilmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • serpilme — is. Serpilmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su — 1. is., yu Sutaşı 2. is., yu 1) Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde... R. N. Güntekin 2) Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şenelmek — nsz, hlk. 1) Boş bir yer, insanların yerleşmesiyle yurt durumuna gelmek, meskûn olmak 2) Sevinmek, keyiflenmek, neşelenmek 3) Bitki gelişmek, büyümek, serpilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teneffüs — (A.) [ ﺲﻔﻨﺕ ] 1. soluk alma. ♦ teneffüs edilmek soluk alınmak. ♦ teneffüs etmek soluk almak. ♦ tenemmüv etmek serpilmek, gelişip büyümek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • itilmek — itilmek, defedilmek; serpilmek, büyümek; imeklemek; sürünmek I, 193; II, 139 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tamçırmak — damlamak, serpilmek II, 201bkz: tamçurmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.