can vermek

1) ölmek

Bir otel odasında tek başına can veren bir insan, herkeste ayrı bir hüzün yaratır.

- H. Taner
2) ruha güç vermek

Bu sözleriniz bana can verdi.

3) canlanmasına yol açmak

Bahar toprağa gene can verdi.

- F. R. Atay
4) bir şeyi çok istemek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • can alıp can vermek — ölüm sıkıntısı ve acısı içinde bunalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • can — is., Far. cān 1) İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık 2) Yaşama, hayat Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım. R. N. Güntekin 3) Güç, dirilik Her şeyde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • can yakmak — 1) zulmetmek, eziyet etmek 2) bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak 3) üzmek, acı vermek Ayrılık! Her vakit can yakar, ağlatır. A. Rasim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • can sıkmak — 1) bıkkınlık vermek 2) huzur bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kurban vermek — can kaybına uğramak Arada bizim gibi birkaç kurban verilebilir. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emek vermek — bir şeyin meydana gelmesi için özenle ve çok çalışmak Dirsek çürütüp emek verdiği kitapları, can vermeden can bulunamayacağını ona hiç söylememişti. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEZL-İ CAN — Canını esirgemeden vermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yoluna can (veya canını) vermek — birinin uğruna ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kellesinden olmak — can vermek, ölmek Kimi kellesinden olur padişah olayım derken, kimi de yaka paça oturtulur tahtına. T. Oflazoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölmek — nsz, ür 1) Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek 2) Bitki, solmak Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür. 3) mec. Bazı sebeplerle çok sıkıntı veya acı çekmek 4) mec. Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak Bu usul öldü artık.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.