su koyuvermek

1) sebze ve et pişerken suyunu salıvermek
2) argo sözünde durmamak, cıvıtmak

Melahat büsbütün su koyuvermiş, yerlere yatarak gülüyor.

- H. Taner
3) vazgeçmek
4) beklenen görevi yapmamak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • koyuvermek — i 1) Salmak, serbest bırakmak 2) Oluruna bırakmak Nihat ın yuvarlanışını gördükleri zaman kısık kısık bir kahkaha koyuvermişlerdi. P. Safa 3) Bir yere bırakmak, koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abliyi kaçırmak (veya bırakmak veya koyuvermek) — 1) soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek 2) şaşırıp ne yapacağını bilememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sakal bırakmak (veya koyuvermek veya salıvermek veya uzatmak) — sakalını tıraş etmeyip büyütmek Yaşıtlarının hemen hepsi sakal koyuverdi. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapıp koyuvermek — ihmal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • makaraları koyuvermek (veya zapt edememek veya salıvermek) — tkz. kendini tutamayarak kahkahayla gülmeye başlamak Dersin ciddiliğine bakmadan koyuverdik makaraları. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendini (kapıp) koyuvermek — kendine özen göstermemek, kötümser olmak Belki de benim başkasıyla evlenip gidişim üzerine hayattan soğudu, kendini koyuverdi. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağıtmak — i 1) Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı. Y. K. Beyatlı 2) nsz Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek Muhacir kümeleri arasında ekmek dağıtmakla uğraşan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapmak — i, ar 1) Birdenbire yakalayarak, çekerek almak Bir hamlede atıldım. Evvela tabibin elinden defteri kaparak fırlattım. H. Z. Uşaklıgil 2) Isırıp parçalamak 3) Koparmak, kıstırmak Makine parmağını kapmış. 4) İşitir işitmez veya görür görmez… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendi — zm. 1) İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi. R. E. Ünaydın 2) Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • koyuverme — is. Koyuvermek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.