su katılmamış

kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan

O bizim su katılmamış biricik münekkidimizdir.

- B. R. Eyuboğlu

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • anapara — is., ekon. İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bibersiz — sf. 1) İçine biber katılmamış 2) Acısız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dadaş — is. 1) Erkek kardeş 2) mec. Delikanlı, yiğit kimse Su katılmamış bir dadaştı ve politika ile uğraşmamıştı. T. Buğra 3) ünl., hlk. Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • katkısız — sf. 1) Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf 2) mec. Niteliği hiçbir etki ile değişmeyen, tam, bozulmamış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mayonezsiz — sf. Mayonezi olmayan, mayonez katılmamış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • muhalefet partisi — is. Hükûmet kurmaya katılmamış parti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sade — sf., Far. sāde 1) Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil. M. Ş. Esendal 2) Şeker katılmamış (kahve) Sade kahve. 3) zf. (sa: de) Yalnızca,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su — 1. is., yu Sutaşı 2. is., yu 1) Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde... R. N. Güntekin 2) Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MAHZ — Safi ve hâlis. Katıksız. Sırf. Hâs. Hulus ile muhabbet. * Tâ kendisi. * Sadece. * Su katılmamış hâlis süt …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VAHY-İ MAHZ — Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.