kendine mal etmek

1) benimsemek veya saymak

Fakat hiçbir taraf beni kendine mal edemiyordu.

- H. Taner
2) başkasının yaptığı işi kendisi yapmış gibi göstermek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • gelberi etmek — argo aşırmak, çalmak, kendine mal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iç etmek — argo eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek Hem parayı iç et, üstüne bir de söv, ha? O. Hançerlioğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendi — zm. 1) İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi. R. E. Ünaydın 2) Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • benimsemek — i 1) Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek Ağzın kulaklarına vardı, işi âdeta benimsedin. R. H. Karay 2) mec. Bir şeye, birine bağlanmak, ısınmak Karım içinde büyüdüğü bu evi bütün psikolojik derinliğiyle… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kabullenmek — i 1) Kabul etmek, benimsemek Çakır, yenilişi kabullenmiş görünüyordu. T. Buğra 2) Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek Adamcağız bu baş belasını kabullendi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ZABT — etmek. İdâresi altına almak. * Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. * Kavramak. * Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. * Bağlamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sindirmek — i 1) Sinmesini sağlamak veya sinmesine sebep olmak Kartal burunlu, kalın kaşlı, çember sakallı ihtiyar, Sertman ı biraz sindirdi. H. E. Adıvar 2) Yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yutmak — 1. i, ar 1) Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak Sakarya nın doğusunda Türk Ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara yı yutmasına mâni olmaya çalışıyordu. H. E. Adıvar 2) Oyunda bir şey kazanmak 2. i, ar 1) Ağızda bulunan bir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cebine indirmek (veya atmak) — hakkı olmadığı hâlde parayı kendine mal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deve yapmak — başkasının malını kendine mal etmek Onu soyup soğana çevirecek, babasından kalan evleri, dükkânları birtakım maceralar yüzünden deve yapacaktı. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.