boş kalmak

1) kimse oturmamak

Ev boş kaldı.

2) işsiz kalmak

Her senede üç dört ay, bahusus kışın boş kalırız.

- S. F. Abasıyanık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • eyeri boş kalmak — (atın) binicisi ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boş — sf. 1) İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı Yaralı kaymakamla iki emir eri de boş kalan kompartımana rahatça yerleştiler. A. Gündüz 2) Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal Boş kadro. 3) Yapılacak işi olmayan, işsiz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boş bırakmak — bir yerde kimse oturmamak, boş kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boş durmak — işsiz kalmak, çalışmamak Mustafa Kemal in hiç boş durduğu yoktu. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sürüncemede kalmak — (bir iş) bir iş sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmek, uzamak, askıda kalmak, bir türlü sonuçlanamamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayazda kalmak — 1) soğukta kalmak 2) argo boş yere beklemek, eline bir şey geçmemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boşgunmak — boş kalmak, boş olmak, işten yorulmak II, 238bkz: boşunmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • TAHALLİ — (Halâ. dan) Boşalmak. Boş kalmak. Tenhaya çekilmek. Yalnız kalmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • eyer — is. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne Gözlerini eyerin kuburluklarıyla atın doru boynunda hasıl olan gölgeli çizgiye dikmişti. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler eyer kaltağı eyer kaşı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller eyer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEHİ — Boş, avare kalmak, hâlî. Eli bo …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.