deli olmak

tkz.
1) (bir şey için veya bir şeye) çok sevmek

Deli oluyordu çocuklara, onlarsız edemiyordu.

2) (bir şey için veya bir şeye) çok sinirlenmek
3) (bir şey için veya bir şeye) delirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • deli olmak işten değil — densiz davranışlar, güç durumlar veya duyulan öfke karşısında düşülen çaresizliği anlatan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deli — sf. 1) Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun 2) Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.) Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu. T. Buğra 3) mec. Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın Ben… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deli divane — sf. Çılgın, aşırı deli (kimse) Ben bir deli divaneyim / Aklım dayar olmaz bana. Yunus Emre Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller deli divane (âşık) olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deli divane (âşık) olmak — (bir kimse veya bir şey için) aşırı derecede sevmek Bütün yaratıklar birbirlerine deli divane âşık oldular. Halikarnas Balıkçısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deli bayrağı açmak — şaka âşık olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • divane olmak — deli divane olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mütehassis olmak — herhangi bir sebeple duygulanmak Deli torununa alakamdan biraz mütehassis olmuş. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delirmek — nsz Deli olmak, aklını yitirmek, çıldırmak İkramiye kazananların delirdiklerini işitirdi. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • divane — sf., Far. dīvāne 1) Deli, kaçık, budala 2) mec. Bir şeye çok düşkün olan Birleşik Sözler deli divane Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller divane olmak divanesi olmak divaneye dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.