hükmünde olmak

(bir şey) yerinde olmak, yerine geçmek, değerinde olmak

Kaynata, baba hükmündedir.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • hüküm — is., kmü, Ar. ḥukm 1) Yargı Hükmü doğru ve pek de yerinde olamazdı. F. R. Atay 2) Egemenlik, hâkimiyet 3) Değer, aynı veya benzer nitelik Kocabaş Kazasker, gerçekten Sultan Mahmut un gözbebeği hükmündeymiş. R. N. Güntekin 4) Önem, geçerlilik Bu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BAST-I ZAMAN — Az zamanda çok uzun bir zaman yaşamış olmak.(Bu hakikata işareten Leyle i Kadir gibi bir tek gece seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nass ı Kur ân gösteriyor. Hem bu hakikata işaret eden ehl i velâyet ve hakikat beyninde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hükm — (A.) [ ﻢﮑﺣ ] hüküm, emir, kesin karar. ♦ hükmünde yerinde, gibi. ♦ hükmünü almak yerine geçmek, gibi olmak. ♦ hüküm vermek kesin karar vermek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • KÂHİN — Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı. * Âlim.(Kâhinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar, tâ semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂLEM-İ SÜFLÎ — Süflilerin âlemi. Dünyâ âlemi. Âlem i şehadet, âlem i nâsut. (Bak: Nâsut)(Şu kâinata nazar ı hikmetle bakıldığı vakit, azim bir şecere mânasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere i hilkatin de …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂMİRİYYET — Kumandanlık hâli. * Amir, emredici olmak.(Evet, bu kâinata geniş bir dikkat ile bakan; kâinatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idâresi gayet hikmetli ve hâkimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür, her şeyi ve her… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.