deve olmak

para veya yiyecek kaybolmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • deve — is., hay. b. Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus) Birleşik Sözler deveboynu deve dikeni deve dişi deve döşlü deveelması devegözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deve yükü — is. 1) Bir devenin taşıyabileceği yük miktarı 2) sf., mec. Aşırı ölçüde, çok fazla Tarih şuurunun bir terbiye unsuru olduğunu takdir etmek için bir deve yükü malumata sahip olmak gerekmez. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEV — Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.) BEV : Geri çekmek. * Lâyık olmak. * İkrar etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çatışmak — nsz, le 1) Birbirine çatmak veya çatılmak Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı. Y. Kemal 2) Söz, iddia veya davranış birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak 3) Karşılıklı vuruşmak 4) Kavga etmek 5) Deve ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hazırlanmak — nsz 1) Hazır duruma getirilmek Şimdi adanın lüks otellerinde akşam yemeği hazırlanıyordu. Halikarnas Balıkçısı 2) e Hazır olmak, kendini hazırlamak Bir bayram günü, bütün köy halkı, o ikindi yapılacak deve güreşini seyretmeye hazırlanıyordu. A.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kol — is., anat. 1) İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm 2) Vücudunun bu bölümünü saran bölümü Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu. O. C. Kaygılı 3) Makinelerde tutup çevirmeye,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kuş — is., hay. b. Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı Çalıların üstünde kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler kuş bakışı kuşbaşı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maya — 1. is. Uzun havalardan bir tür halk türküsü 2. is., kim., Far. māye 1) Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment Ekmek mayası. Yoğurt mayası. Kımız mayası. 2) kim. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ödenmek — nsz Ödeme işine konu olmak Buğday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye de bütün harp müddeti altınla ödenmiştir. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yük — is. 1) Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. F. R. Atay 2) Bir şeyin ağırlığı 3) Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar Bir araba yükü odun. 4) Eşya Bütün yükü bu bavul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.