geri gitmek

kötüleşmek

İşler günden güne geri gidiyor.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ayakları geri geri gitmek — bir yere gönülsüz, istemeye istemeye gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri basmak — geri geri gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri geri çekilmek — arka arka gitmek Hamit in eteğini öpmüş ve geri geri çekilerek odadan çıkmış. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri dönmek — geldiği yere gitmek Arada gelenlerin çoğu kapıdan bakıp oturmadan geri dönüyorlardı. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • siya siya gitmek — geri geri gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıçın kıçın gitmek — 1) geriye doğru gitmek, geri geri gitmek 2) henüz yürümeyen bebek kıçüstü gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sağdan geri dönmek (veya etmek) — geri dönmek, geri dönüp gitmek Binbaşının gayriihtiyari içi sızladı, yaşlı bir kadını dövmeye kalkmış gibi utanma hissi duyarak sağdan geri etti, başı önünde mağlup ve mahcup merdivenleri indi. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüzü geri dönmek — gerisin geriye gitmek İçeriye bir adım atmaya cesaret edememiş, koşarak ters yüzü geri dönmüştüm. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • moratoryuma gitmek — tüm borçların ödeme zorunluluğunu geri bırakmak, resmî olarak geciktirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.