öne sürmek

1) birini ilk önce harekete geçmesi için önermek
2) ileri sürmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • temcit pilavı gibi (ısıtıp ısıtıp öne sürmek) — bir şeyi birçok kez tekrarlamak Bu gerekçeyi tam beş yıldır temcit pilavı gibi ev sahibinin önüne koyuyordu. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ileri sürmek — 1) öne doğru yürütmek 2) bir düşünceyi veya tasarıyı önermek, serdetmek Garajdan tiyatro, gaz sandığından koltuk fikrini de zamanında ileri süren o olmuştu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dermeyan etmek — ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak …   Hukuk Sözlüğü

  • serdetmek — ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek …   Hukuk Sözlüğü

  • ön — is. 1) Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı Beş on kişi, köşkün önünde toplandık. M. Ş. Esendal 2) Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim. B. Felek 3) Bir kimsenin ilerisi Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önermek — i Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek Birtakım pratik öğütler, temrinler önerir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • suçlamak — i, le Bir kimsenin herhangi bir suç işlediğini öne sürmek, itham etmek Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yürütmek — i 1) Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak 2) Gerektiği gibi yapmak, uygulamak İşlerini eskisi gibi yürütüyorlar. 3) huk. Bir yargıyı yerine getirmek, uygulamak 4) nsz Kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teklif etmek — 1) önermek, öneride bulunmak Bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. O. V. Kanık 2) öne sürmek 3) evlenme, arkadaşlık isteğinde bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Population transfer — is the movement of a large group of people from one region to another by state policy or international authority, most frequently on the basis of ethnicity or religion. Banishment or exile is a similar process, but is forcibly applied to… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.