benzi solmak

gücünü yitirmek, sağlık sorunu olmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • benzi atmak (veya uçmak) — ansızın yüzünün rengi sararmak, solmak Necdet in benzi atıyor, kesik kesik soluyordu. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • benzi sararmak — yüzünün rengi solmak O böyle söylerken yanında bulunanların benzi sararırdı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beti benzi kireç kesilmek (veya atmak veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek) — herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak Baksana, beti benzi kül kesildi. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beniz geçmek — benzi solmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beniz — is., nzi 1) Yüz Benzi limon gibi sararmaya, gözleri ateş gibi parlamaya başladı. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Yüz rengi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller beniz geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kâğıt gibi (olmak) — (birinin yüzü) kanı çekilip benzi solmak Babuş da uyanmış ve yatağın içine oturmuş. Korkudan onun da yüzü kâğıt gibi. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bet beniz kalmamak — yüzü sararıp solmak ... haykırıyordu. Müşterim bu sesi duyunca arabayı durdurdu. Beti benzi kalmadı. Eli ayağı titremeye başladı. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rengi atmak (veya kaçmak veya uçmak) — 1) solmak Rengi uçmuş kenarları yenmiş ... bir fotoğrafı var. A. Ş. Hisar 2) korku, heyecan vb. sebeplerle benzi sararmak Kadınlar da bu defa Tevfik i dükkânın kapısında yakaladılar, aynı şeyi ona açtılar, Tevfik in rengi uçtu, dudakları titredi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.