beklemek

nsz
1) Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak

Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı.

- H. Taner
2) -i Süre tanımak, acele etmemek

Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim.

- R. H. Karay
3) -i Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek

Eşyayı beklemek. Tutukluları beklemek.

4) Ummak

Nikâhtan bu kadar keramet bekleme!

- P. Safa
5) Karşılaşma ihtimali bulunmak

Sabri gittikten sonra Basire, ondan gebe kalmış olmaktan korkarak bekledi.

- M. Ş. Esendal
6) Aramak, istemek

Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var.

- F. F. Tülbentçi
7) Oyalanmak
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • beklemek — beklemek, gözetmek; saklamak, hapsetmek; pekitmek; kapatmak I, 504; III, 292, 445bkz: berklemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • alesta beklemek — hazır durumda beklemek Artık koridorda ufak bir gürültü olsa Leman Hoca nın ikazı ile evvelden işaretlediğimiz La pipe Turque sayfasını açıp alesta bekliyorduk. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hacı bekler gibi beklemek — (birini) büyük bir sabırsızlıkla beklemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kısmet beklemek — evlenmeyi, evleneceği kimseyi beklemek Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dört gözle beklemek (veya bakmak) — çok isteyerek veya özleyerek beklemek Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • medet ummak (veya beklemek) — yardım beklemek Emin ol ki dağınık ve kasvetli bir cemiyet içinde aşktan bile medet ummayız. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yolunu beklemek (veya gözlemek) — gelmesini beklemek Ben merak ederdim, gece yarılarına kadar yolunu beklerdim. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağzına verilmesini beklemek (veya istemek) — çalışmayıp işlerinin başkaları tarafından yapılmasını beklemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bebek beklemek — kadın gebe durumda bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırsat beklemek (veya aramak) — en uygun şartı kollamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.