geri çevirmek

1) geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
2) kabul etmemek, reddetmek

Oğlunun hiçbir dileğini geri çevirmezmiş.

- S. F. Abasıyanık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çevirmek — i 1) Bir şeyin yönünü değiştirmek Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi. Y. Z. Ortaç 2) Öteki yüzünü görünür duruma getirmek Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu. Ö. Seyfettin 3) Döndürerek hareket ettirmek Resimleri… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüzüne çevirmek — geri döndürmek Yanına uşak filan almaz. Müracaat edenleri ters yüzüne çevirir. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapıdan çevirmek — geri döndürmek, kabul etmemek Fakat görücüleri de kapıdan çevirmeyi doğru bulmuyordu. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüzüğü geriye çevirmek — evlenme sözünü geri almak, nişanı bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İRCA' — Geri çevirmek, geri döndürmek. * Alışverişi faydalı kılmak. * Musibet vaktinde Allah a sığındığını âyet okuyarak ifade etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERDİD — Geri çevirmek, geriletmek. * Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek. * İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • döndürmek — i, e 1) Dönmesini sağlamak Oğlu başını arkaya döndürdü. H. R. Gürpınar 2) i Başarısız saymak, geri çevirmek Sınavda döndürmüşler. 3) mec. Çevirmek, ... bir duruma getirmek Beni serseme döndürdü. 4) mec. Düzene koymak, yönetmek Tek başına bütün… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yankılamak — i Sesi geri çevirmek, yankı durumunda geri döndürmek, inikâs etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iade etmek — 1) geri vermek, geri çevirmek 2) karşılık olarak yapmak, mukabele etmek 3) yansıtmak Karşıki kayalar benim sesimi bana iade ettiler. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.