boy ölçüşmek

(birisiyle) yarışmak

Paraca belki onunla boy ölçüşebilecek Nuran'dı.

- A. Ş. Hisar

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • boy — 1. is., top. b. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. O. S. Orhon Birleşik Sözler boy beyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölçüşmek — nsz, le 1) Biriyle yan yana gelerek boy bakımından ölçülmek 2) Yarışmak, müsabaka yapmak 3) mec. Karşılaştırmak, mukayese etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıkmak — den, ar 1) İçeriden dışarıya varmak, gitmek Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık. F. R. Atay 2) nsz Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı. Atatürk 3) nsz Bir meslek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aşık atmak — 1) (biriyle) yarış etmek, yarışmak Yonca, bu iki erkek çocuktan ayrı bir yaratık olduğunu, onlarla aşık atamayacağını bilir ... O. Rifat 2) (biriyle) boy ölçüşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.