konuk olmak

bir yerde kısa bir süre ağırlanmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • konuk — is., ğu 1) Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış. S. Birsel 2) hay. b. Konakçının üzerindeki asalak Birleşik Sözler konukevi konuk köşesi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mihman olmak — konuk olarak bulunmak Bir gece yanında mihman olduğum / Sabah oldu deyi kaldırdın beni. Halk türküsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • konuğu olmak — (birinin) birine konuk olarak gidip kalmak Onun köyüne gittim, onun konuğu oldum orada on beş gün. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • misafir olmak — bir yerde konuk olarak karşılanıp gerekli ilgiyi, izzet ve ikramı görmek Aklına esince atına atlar ve Rüstem Bey e beş on gün misafir olur. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • konmak — 1. e, ar 1) Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere inmek Bir bülbül gelip konmuştu havuzun kıyısına. Ç. Altan 2) Yolculukta geceyi geçirmek için bir yerde kalmak, konuk olmak 3) Kısa bir süre için bir yere yerleşmek, bir yeri yurt edinmek 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • konuklaşmak — birbirine konuk olmak, II, 258 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • gün — is. 1) Güneş Gün biraz yükselince ıssı bir sıcak kırları kapladı. M. Ş. Esendal 2) Güneş ışığı 3) Gündüz Güneş, bütün gün enselerinde boza pişirmiş. H. Taner 4) Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre Kız… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • haberli — sf. 1) Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan Haberli konuk. 2) zf. Haber vermiş veya almış olarak Biz oraya haberli gittik. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller haberli olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mihman — is., esk., Far. mihmān 1) Konuk 2) sf. Kalıcı Tren en aşağı yarın sabaha kadar burada mihmandır. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mihman olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • misafir — is., Ar. musāfir 1) Konuk 2) tıp, esk. Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke Birleşik Sözler misafirhane misafir odası misafir salonu başmisafir kulak misafiri şeref misafiri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.