demir almak

den.
1) gemi yola çıkmak için çıpasını denizden çekmek, gitmeye hazırlanmak

Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

- Y. K. Beyatlı
2) mec. ölmek, çekip gitmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • demir — is., kim. 1) Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe) 2) sf. Bu elementten… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • meçhul — sf., lü, Ar. mechūl 1) Bilinmeyen, bilinmedik Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Y. K. Beyatlı 2) mat., esk. Bilinmeyen 3) is., dbl., esk. Edilgen fiil Birleşik Sözler faili meçhul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istim üstünde olmak — 1) buharla işleyen araçlar kalkmaya hazır duruma gelmek Gemi istim üstünde, kalkması yakın. Demir almak için süvari bekleniyordu. Z. Selimoğlu 2) mec. hemen gidecek durumda bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekmek — i, e, er 1) Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı. R. N. Güntekin 2) Taşıtı bir yere bırakmak, koymak 3) Germek İpi çekmek. 4) İçine almak, emmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • daldız — is., hlk. 1) Marangozların kullandığı ağaç oymaya yarayan oluklu demir alet 2) Ağaçtan oyulmuş arı kovanı 3) Ağaçtan oyulmuş yayık 4) Petekten bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • makas — is., Ar. miḳaṣṣ 1) Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı Her iki eliyle kullanırdı makasıyla… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çember — is., mat., Far. çenber 1) Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri 2) mat. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi Kalbur çemberi. 3) Çocukların çevirip arkasından koştukları… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gem — is. Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç Kadın dizginleri çekmek istedi fakat hırçın hayvan sert bir boyun hareketi ile gemini kurtardı. H. Taner Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller gem almak gem almamak gem almayan atın ölümü yakındır… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kilit — is., di, Far. kelīd, kilīd 1) Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti Sonunda kapının kilidi göz yaşlarıma dayanamadı. Y. Z. Ortaç 2) den. Bir yanı değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.