zengin etmek

çok mal ve para sahibi yapmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • zengin — sf., Far. sengīn 1) Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa da ve kışı Beyrut ta geçiren Suriyelilerden biri idi. F. R. Atay 2) Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mal etmek — 1) bir değer karşılığında sahip olmak Sen şimdilik buna karşılık diyeceksin ki dün yüze mal ettiğin arsaları bine, bine olanları on binlere sattın. Y. K. Karaosmanoğlu 2) kendi malı, eseri, buluşu gibi benimsemek veya saymak Nereden, kimden almış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir — Tanrı bir kimseyi zengin etmek dilerse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAGNİYE — (Gınâ. dan) Birini zengin etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İGNA' — Ganileştirmek. Zengin etmek. * Kifâyet edip bir şeyin yerini tutmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KERNEBE — Zengin kadın.KERR : Çekilerek yeniden hücum etmek. * Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek. * Devlet. * Gemi halatı. * Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ekmek — 1. i, er 1) Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek 2) Toprağı ekip biçmek için kullanmak Ancak senede otuz dönüm ekebiliyor. M. Ş. Esendal 3) e Serpmek Yemeğe biber ekmek. 4) mec. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kastetmek — i, der, Ar. ḳaṣd + T. etmek 1) Amaçlamak, amaç olarak almak ... ev deyince kasabada dört beş tane zengin evini kastediyorum. S. F. Abasıyanık 2) Demek istemek 3) e Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ana — is. 1) Çocuğu olan kadın, anne Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner 2) Yavrusu olan dişi hayvan 3) Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı Fatma Anamız. Meryem Ana. 4) ünl. Yaşlı kadınlara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gönül — is., nlü 1) Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı Gönüllerin birbirine kaynaştığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi. O. S. Orhon 2) mec. İstek, arzu Okumaya gönlün var mı? Birleşik Sözler gönül avcısı gönül …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.