tavuk gibi

erken yatıp uyuyan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tavuk — is., ğu, hay. b. Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus) Birleşik Sözler tavukayağı tavuk balığı tavuk biti tavuk budu tavuk eti tavukgöğsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tavuk eti — is. 1) Tavuğun kesilip parçalanmış eti 2) sf., mec. Tavuğun beyaz ve yumuşak eti gibi olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tavuksu — sf. Tavuğu andıran, tavuğa benzeyen, tavuk gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su — 1. is., yu Sutaşı 2. is., yu 1) Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde... R. N. Güntekin 2) Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

  • Münir Özkul — (born 15 August 1925 İstanbul) is a retired Turkish cinema and theatre actor. He has been awarded the title of State Artist of Turkey He completed his formal education at İstanbul Erkek Lisesi. Özkul starting his acting career at Bakırköy Halkevi …   Wikipedia

  • altın — is., kim. 1) Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au) Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır. 2) sf. Bu elementten yapılmış Müsteşar,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölü — sf. 1) Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, diri karşıtı Bir gün gelip ölülerimizi parayla taşıtacağımızda şüphe yok. M. Ş. Esendal 2) is. Ölmüş insan, müteveffa, mevta 3) is. Hayvan leşi Bir tavuk ölüsü. 4) mec. Güçsüz Ölü kandil. 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bodur — sf. Enine göre boyu kısa ve tıknaz Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler bodur pas Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller bodur kalmak bodur tavuk her gün (veya her …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çaylak — is., ğı, hay. b. 1) Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans) 2) sf., mec. Toy, deneyimsiz, acemi (kimse) Birleşik Sözler çaylak fırtınası acemi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.