yan yan bakmak

1) göz ucuyla bakmak

İhtiyar kadın yan yan torununa bakıyordu.

- M. Yesari
2) kin, nefret veya öfke ile bakmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yan bakmak — 1) beğenmeyerek veya düşmanca bakmak 2) kötü niyet beslemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan — is. 1) Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı. M. Ş. Esendal 2) Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet Yaşlı garson yanımıza geldi. Y. K. Karaosmanoğlu 3) Yer 4) Üst 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan gözle bakmak — 1) yan bakmak 2) belli etmeden, göz ucuyla bakmak Genç bir jandarma zabiti, sert bir eda ile geçiyor, yan gözle bana bakıyordu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan yan — zf. Yanlamasına Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller yan yan bakmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan gelmek — bir işe karışmayarak rahatına bakmak, keyfince yaşamak Köşke kurulalım; rahatımıza, keyfimize bakıp yan gelelim. S. M. Alus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sefasına bakmak — rahatına bakmak Şöyle bir iki parça, sağlam nevinden irat ve akar edinip efendi efendi yan gel, sefana bak. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıya körmek — yan bakmak, arkaya bakmak, I, 369bkz: kaya körmek, kura körmek, kuya kârmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • alartmak — belertmek (göz), yan bakmak III, 428 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • NAZAR — Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek. * Gözdeğmesi. * İltifat. * İtibar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.