teşebbüs etmek

girişmek, el atmak

Bir vatan vazifesidir, teşebbüs et, dediler.

- F. R. Atay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • teşebbüs — is., Ar. teşebbuṣ Girişim, girişme Birleşik Sözler hür teşebbüs özel teşebbüs Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller teşebbüs etmek teşebbüse geçmek teşebbüsü ele almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teşebbüs — (A.) [ ﺚﺒﺸﺕ ] girişim. ♦ teşebbüs etmek girişmek, girişimde bulunmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TEŞEBBÜS — Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek. * Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak. * El ile yapışıp bırakmamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • denemek — i 1) Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek 2) Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek Ayağa kalkarak üç adım ötedeki… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • el atmak — 1) (bir işe) birisinin işine karışmak, müdahale etmek 2) (bir işe) bir işe girişmek, teşebbüs etmek Elbette birçok önemli konulara el attı ama ulusumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü duruyor. T. Halman …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • girişmek — e 1) Bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak, teşebbüs etmek Erkek arkadaşları ile sosyal nizam üzerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi. H. Taner 2) Kalkışmak 3) Birbirina karışmak 4) mec. Dövmeye başlamak 5) mec. Kavgaya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • koyulmak — nsz 1) Koyma işine konu olmak 2) Koyulaşmak Gecenin koyulmuş siyahlığı içeri girmeden pencerenin ardında bizi bekliyordu. T. Dursun K 3) e, mec. Girişmek, başlamak, teşebbüs etmek Söyleyecek şey kalmayınca Rabia fırladı, dükkânı teftişe koyuldu.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • girişimde bulunmak — davranmak, teşebbüs etmek Mahmut Bey in adamlarını kendi taraflarına çekmek için her türlü girişimde bulunmuşlardı. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • LİBERAL — Fr. Ferdî hürriyet lehinde, hürriyete elverişli. Ferdî teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salâhiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri. Rusya daki dinsiz sosyalistliğin zıddı. (Bak: Sosyalizm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUALECE — Bir hususa çalışıp devam etmek. * Hastaya bakmak. İlâç kullanmak, ilâç vermek. * Bir işe teşebbüs, bir işe girişmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.