terakki etmek

ilerlemek

Memuriyetinde biraz terakki etmesi ... için bu işin konuşulmasından âdeta utanır.

- A. Ş. Hisar

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • terakki — is., esk., Ar. teraḳḳī 1) İlerleme, yükselme, gelişme 2) fel. İlerleme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller terakki etmek terakki göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emeline alet etmek — birini veya bir şeyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmak İttihat ve Terakki, ordunun genç subaylarını emellerine alet etmeyi başarmıştı. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilerlemek — nsz 1) Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu. H. E. Adıvar 2) Vakit geçmek Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya... O. Rifat 3) Daha güçlü, daha etkili… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • RAKY — Yükselmek, terakki etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SEYR-İ ÂFÂKÎ — Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur âni hakikatlarda terakki etmek usulü.(Tarikatta seyr i enfüsi ve seyr i âfâki tâbirleri altında iki …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia

  • Deep state — The Deep state (Turkish: derin devlet) is alleged to be a group of influential anti democratic coalitions within the Turkish political system, composed of high level elements within the intelligence services (domestic and foreign), Turkish… …   Wikipedia

  • Mehmed II. — Mehmed II. (‏محمد بن مراد‎ / Meḥemmed[1] b. Murād; * 30. März 1432 in Edirne; † 3. Mai 1481 bei Gebze), genannt ‏ابو الفتح‎ / Ebū ʾl Fetḥ /‚Vater der Eroberung‘ und später ‏فاتح‎ / Fātiḥ /‚ …   Deutsch Wikipedia

  • inhitat — is., esk., Ar. inḥiṭāṭ 1) Çökme, gerileme, alçalma Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat. T. Fikret 2) Güçten düşme, inginlik, yaşlanma Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.