tavsiye etmek

1) bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek, salık vermek

Poliklinikteki doktor kendisine her sabah aç karnına incir yemesini tavsiye etmişti.

- H. Taner
2) bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söylemek

Bir an İstanbul'a değilse bile Ankara'ya kadar gitmesini tavsiye ettim.

- R. N. Güntekin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tavsiye — is., Ar. tavṣiye 1) Öğütleme, yol gösterme Doktorların tavsiyesini yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir. A. Ş. Hisar 2) Bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tavsiyename — is., esk., Ar. tavṣiye + Far. nāme Tavsiye etmek amacıyla yazılan mektup …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanumak — danışmak; işaret etmek; söylemek, emretmek; tavsiye etmek II, 112; III, 273bkz: tanıışmak tanuşmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • salık vermek — 1) (birini veya bir şeyi) tavsiye etmek Dün akşam, bana bu kahveyi salık verdikleri zaman bütün gece sevincimden gözüme uyku girmedi. Y. K. Karaosmanoğlu 2) esk. (birini veya bir şeyi) haber vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hap — 1. ünl. Çocuk dilinde yiyeceği yutma sesi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hap etmek 2. is., Ar. ḥabb 1) Kolayca yutulabilmesi için toparlak durumuna getirilmiş ilaç Doktorlar hap, banyo ve perhiz tavsiye etmiş. B. Felek 2) argo Bir içimlik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sanmak — nsz, ır 1) Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek Sahiden hasta sanıyorlar, tebdilihava tavsiye ediyorlardı. S. F. Abasıyanık 2) Gibi gelmek, farz etmek Bu hareketimi tamamıyla… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İLAC — Derde devâ olan şey. Hastayı veya yaralıyı iyi etmek için içmek veya sürmek üzere verilen şey. * Devâ, mualece. * Mc: Tedbir, çare, tavsiye, derman. * Hastaya bakma, iyi olmasına çalışma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.