şart etmek

"şart olsun" diyerek yemin etmek

Anası, oğlan gelirse içeri almayacağına şart etmişti.

- M. Ş. Esendal

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şart — 1. is., Fr. charte Temel kural belgesi Paris Şartı. 2. is., Ar. şarṭ Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul İster istemez bu şartlara boyun eğecekti. F. R. Atay Birleşik Sözler şart kipi şartname şart şurt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şart olsun — 1) nikâhım üzerine yemin ederim ki, öyle değilse veya bunu yapmazsa karım boş düşsün (olsun) anlamında yemin olarak kullanılan bir söz Artık hep, evli adamlar gibi biz de şart olsun yeminine başladık. Ö. Seyfettin 2) yemin etmek için kullanılan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tenkit etmek — eleştirmek Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart o kitabı başından sonuna kadar okumaktır. O. V. Kanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yürüyüş düzenlemek — bir olayı protesto etmek veya bir konuya dikkat çekmek amacıyla toplu yürüyüş tertip etmek Toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme hakkını kullanmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanununda gösterilir. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia

  • baraj — is., Fr. barrage 1) Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine yapılan bent Atatürk Barajı. Kurtboğazı Barajı. 2) sp. Futbol veya hentbolda serbest atışı yapacak oyuncunun önünde karşı takım oyuncularının yan yana dizilip… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • daktilo — is., Fr. dactylo 1) Yazı makinesi 2) Yazı makinesi ile yazmayı meslek edinen kimse, daktilograf Bir daktilonun ille hanende olması şart değildir. H. Taner Birleşik Sözler daktilo kâğıdı daktilo makinesi daktilo masası daktilo şeridi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırsat — is., Ar. furṣat Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile İnsan, dedim, kendine bir ad takmak fırsatını bin yılda bir ele geçiremez. M. Ş. Esendal Birleşik Sözler fırsat düşkünü fırsat eşitliği fırsat yoksulu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ZANN-I KABUL-Ü CUMHUR — Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri.(Ümmeti da vetle teşri edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri olamaz.İcma ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.