baştan sona

zf.
Daima, her zaman

Evet ama bana baştan sona bağlı kalmıştır.

- K. Tahir

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • baştan — zf. Başından alarak, bir kez daha, yeniden Konuyu baştan anlatayım. Birleşik Sözler baştan aşağı baştan başa baştankara baştan savma baştan sona yeni baştan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • son — sf. 1) Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu. P. Safa 2) En arkada bulunan Son vagon. 3) Artık ondan ötesi veya başkası… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hatmetmek — i, der, Ar. ḫatm + T. etmek 1) Kur an ın tamamını okumak 2) Herhangi bir kitabı baştan sona kadar tekrar tekrar okumak Kim bilir kaç haftadır yüzlerce sayfayı hatmedip durdu. P. Safa 3) esk. Sona erdirmek, bitirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devretmek — nsz, der, Ar. devr + T. etmek 1) Dönmek, dolaşmak 2) huk. Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum. O. Kemal 3) i Aktarmak Büyük Millet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ezgi — is., müz. 1) Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı. K. Bilbaşar 2) müz. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hız — is. 1) Çabukluk, sürat Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır. F. R. Atay 2) Bir hareketten doğan güç, şiddet Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı. H. Taner 3) Çaba, güç, gayret, takat 4) fiz. Alınan yolun harcanan zamana oranı,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEND — f. Bağlanan. Bağlanmış. * Bağ. Boğum. Mafsal. * Su bendi. Baraj. * Gam. Gussa. * Mekir. * Hile. * Mülâhaza. Fıkra. Madde. * Aldatmak.* Birisini emri altına almak, bendetmek. * Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana gelen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • düzenleme — Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.