son bulmak

bitmek, tükenmek

Dallar uçlara doğru gittikçe inceliyor, gecenin karanlığına karışarak son buluyordu.

- N. Cumalı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • son — sf. 1) Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu. P. Safa 2) En arkada bulunan Son vagon. 3) Artık ondan ötesi veya başkası… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkıraz bulmak — batmak, çökmek, dağılmak, yok olmak, son bulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abes bulmak — (bir şeyi) gereksiz, saçma sapan olarak kabul etmek Annem eniştemizin bu son sözlerini dinlemeyi artık abes bulurdu. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sona ermek — son bulmak Kavga âdeta göz yaşları içinde sona eriyordu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hitâm — (A.) [ مﺎﺘﺧ ] 1. son. 2. son bulma. ♦ hitam bulmak son bulmak, bitmek. ♦ hitâma erdirmek bitirmek, sona erdirmek. ♦ hitâma ermek sona ermek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • münteha — (A.) [ ﺎﻬﺘﻨﻡ ] son. ♦ müntehi olmak sona ermek, son bulmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • çökmek — nsz, er 1) Bulunduğu düzeyden aşağı inmek, çukurlaşmak Toprak çökmek. Yol çökmek. 2) Üzerinde bulunduğu yere yıkılmak Tavan çökmek. Döşeme çökmek. Ev çökmek. 3) e Çömelmek Suyun başına çöküp ellerini, yüzünü yıkamaya koyuldu. H. F. Ozansoy 4) e… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağılmak — nsz 1) Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı. H. Taner 2) Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek 3) Parçalanarak yayılmak, ufalanmak Kentin eski merkezindeki evler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalkmak — nsz, ar 1) Gitmek üzere yerinden ayrılmak Niye kalktınız, biraz daha otursaydınız. 2) den Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak Annem yerinden kalktı, yanıma geldi, bir kolunu uzatarak omzuna doladı. H. Z. Uşaklıgil 3) den Uyanarak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nihayetlenmek — nsz Bitmek, son bulmak, sona ermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.