sahip çıkmak

1) kendinin olduğunu ileri sürmek
2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek

Biri paylayacak olsa öbürü çocuğa sahip çıkıp savunur.

- H. Taner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • sahip — is., bi, Ar. ṣāḥib 1) Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu. R. H. Karay 2) Herhangi bir niteliği olan kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sahiplenmek — i 1) Bir şeye sahip çıkmak 2) mec. Korumak, arka çıkmak, gözetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • benimsemek — i 1) Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek Ağzın kulaklarına vardı, işi âdeta benimsedin. R. H. Karay 2) mec. Bir şeye, birine bağlanmak, ısınmak Karım içinde büyüdüğü bu evi bütün psikolojik derinliğiyle… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • parsellemek — i 1) Parsellere ayırmak 2) Çeşitli kişiler belirli bir toprağı aralarında paylaşmak 3) mec. Çeşitli kuruluş veya iş yerlerinde mevki ve makamlara sahip çıkmak, paylaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dadılık etmek — 1) çocuk bakıcılığı ile uğraşmak Elli yaşlarında bir adam, konaklarda dadılık eden bir kadının erkeğidir. M. Ş. Esendal 2) mec. üzerine sorumluluk almak, göz kulak olmak, sahip çıkmak, sahiplenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tesahup etmek — 1) benimsemek, sahip çıkmak 2) arkadaşlık etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BENİMSEMEK — t. Sahip çıkmak, bir şey hakkında benimdir iddiasında bulunmak. Kabullenmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TARAF — Yan, yön. * Yer, memleket, ülke. Kıt a. * Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak. * Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gönenmek — bir şeye sonuna dek sahip çıkmak, kendine çeki düzen vermek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • söz — is. 1) Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil 2) Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük 3) Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi Yer yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.