başmüsevvit

is., -di, esk., T. baş + Ar. musevvid
Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı

Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müsevvit — is., di, esk., Ar. musevvid 1) Müsvedde yapan kimse Müsevvit, bir tezkerenin müsveddesini yapan kâtibin unvanıdır. R. H. Karay 2) Taslak yapan kimse Birleşik Sözler başmüsevvit …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FETVA EMİNİ — Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.