başlık

is., -ğı
1) Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş

İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.

- N. Cumalı
2) Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon
3) Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü
4) Bir sütunun, bir direğin tepeliği

Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı.

- S. Ayverdi
5) Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet
6) Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha
7) Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para
8) Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça
9) Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • başlık — 1. evlenecek erkeğin kız tarafında verdiği para, mal 2. hayvanın başına takılan ip …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • başlık atmak (veya koymak) — bir yazıya başlık olarak ad bulmak Marifet makaleye başlık koymakta değil, koyduğu prensibe uymaktadır. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başlık parası — is. Bazı bölgelerde, evlenirken damadın kaynatasına ödemesi gereken para veya mal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başlık almak — bazı bölgelerde, evlenirken kızın babası oğlanevinden para veya mal almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başlık vermek — bazı bölgelerde, evlenirken kızın babasına oğlanevi tarafından para veya mal vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelik başlık — is., ğı, ask. Hafif piyade silahlarının, havan ve top mermi parçalarının etkilerine karşı başı korumak için giyilen özel başlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • forma başlık — is., ğı, esk. Dalgıçların kullandığı yuvarlak metal başlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alt başlık — is., ğı Herhangi bir yazıda alt bölümün başlığı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ara başlık — is., ğı Esas bölümün alt başlıkları …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • börk — başlık, külâh, börk, I, 349; I I, 93, 281, 303; III, 175, 200, 336, 351, 361 § kuturma önde, arkada iki kanadı bulunan külâh I, 490 § sukarlaç börk uzun külâh I, 493 § kad ıglıg börk kenarlı, kıyılı külâh I, 496 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.