model çıkarmak

1) kumaş kesiminden önce kâğıt vb. malzeme üzerine parçanın örneğini hazırlamak
2) mec. bir şeyi vurarak izini çıkarmak

Bir tuğla işçisi kerpiç kalıbını kapmış, karısının sırtında model çıkarmış, kadın ciyak ciyak.

- A. Gündüz

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • model — is., Fr. modèle 1) Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek 2) Bir özelliği olan nesne veya kişi Sadakat modeli. 3) Biçim Bu elbisenin modelini beğenmedim. 4) Giysi örnekleri içinde toplayan dergi Bu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • örnek — is., ği 1) Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır. F. R. Atay 2) Göstermelik Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi. M. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.