mazhar olmak

iyi bir şeye ermek, ulaşmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • mazhar — (A.) [ ﺮﻬﻈﻡ ] 1. ortaya çıkış yeri. 2. şereflenme, nail olma. ♦ mazhar olmak karşılaşmak, nail olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • mazhar — is., esk., Ar. maẓhar 1) Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse 2) sf. Bir iyiliğe erişmiş, erişen (kimse) Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mazhar olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bulalmak — mümkün olmak, muvafik ve mazhar olmak, vücude getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEMKİN — Ağır başlılık, usluluk. * Ölçülü hareket sâhibi. * Vakar, izzet. İktidar, kudret. * Birini bir şeye muktedir kılmak. * Kararsızlıktan kurtulup huzur ve sükuna mazhar olmak. * Tedbir, ihtiyat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEVEFFUK — Tevfike mazhar olmak. Cenab ı Hakk ın rızasına uygun tarzda hareket edebilmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Yavuz Çetin — (1970 August 15, 2001) was a Turkish musician. He was born in Samsun, Turkey. His father, Erdal Çetin, was a journalist, Yavuz spent his childhood in many different places in Turkey.At the age of 14, he began to take blues and rock guitar lessons …   Wikipedia

  • MAKRUN — (Karn. dan) Ulaşmış. Kavuşmuş. Yakın. * Müsaadeye mazhar. * Çatık kaşlı olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SAÂDET-İ EBEDİYE — Büyük ve ebedî saâdet. Âhiret saâdeti.(Saâdet i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı: Allah ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise; saâdet i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEKYE — f. Zikir veya ders için toplanılan yer. * Dervişlerin meskeni ve mâbedi. * Yaslanılacak, dayanılacak şey. * İtimâd etmek, dayanmak.(İşte Hoca i Kâinat olan Fahr i Âlem in (A.S.M.) kudsi medresesi ve tekkesi olan Suffe nin demirbaş bir mühim… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.