başıboşluk

is., -ğu
Başıboş olma durumu, anarşi

Sait Faik'i Sait Faik yapan, bütün o yüksündüğü özellikleri idi. Aylaklığı idi, başıboşluğu idi.

- H. Taner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • avarelik — is., ği İşsizlik, başıboşluk, aylaklık Onun avareliğinin ne büyük bir verimliliğe gebe olduğunu anaca sezdiğinden Sait i hep korumuştu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boşluk — is., ğu 1) Oyuk, çukur, kapanmamış yer 2) Kesinti, kopukluk 3) Boş geçen süre Bu boşluktan sıkılıyorum. 4) Eksiklik, yoksunluk duygusu Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu. S. F. Abasıyanık 5) mec. Yetersizlik O günden bugüne olanları… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çapaçulculuk — is., ğu 1) Serserilik, başıboşluk 2) Kılık kıyafete özen göstermeyişi âdet edinme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • haytalık — is., ğı Hayta olma durumu, serserilik, başıboşluk, külhanbeylik, kabadayılık Eski usluluğum, eski nazlılığım yavaş yavaş sinsi bir haytalığa dönmeye başlayacaktır. Y. K. Karaosmanoğlu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller haytalık etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ANARŞİ — yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu. (Bak: Ye cüc ve me cüc)(Bir Müslüman mümkün değil, başka bir dine girip, ya… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUR'AN — Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.