başı dinç

sf., -ci
Kaygısız ve tasası olmayan (kimse)

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dinç — sf., ci Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar. M. Ş. Esendal Birleşik Sözler başı dinç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • qohum-əqrəba — top. <qohum və ər. əqrəba> Qohumlar. <Xortdan:> Qohuməqrəba yığılıb onu evdən qovdular, qaldı küçədə. Ə. H.. <Həcər xanım:> Piri baba, Çingizin burada olmasının xatası yoxdur, Şahbaz bəyin qohum əqrəbası dinc durmayacaqdır. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaxt — is. <ər. vəqt> 1. Cərəyan edən bir işin, hadisənin və s. nin əsrlər, illər, saatlar, dəqiqələr, saniyələrlə ölçülən davam müddəti; zaman. 2. Saatların, günlərin, illərin ardıcıl surətdə bir birini əvəz etməsi. Vaxt nə tez gəlib keçdi. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ASÛDE-DİL — f. Başı dinç, huzuru yerinde, gönlü rahat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AZADE-HÂTIR — f. Başı dinç, gönlü hoş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durmaq — f. 1. Ayaq üstə, şaquli vəziyyətdə hərəkətsiz dayanmaq. Ağacın altında kölgədə durmaq. Güzgünün qabağında durmaq. Sahildə durub dənizə baxdıq. – <Odabaşı Xudayar bəyə:> . . Di, burada niyə durubsan, buyur, gedək mənzilə. C. M.. Onlar alçaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.