iltizam etmek

keseneğe almak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • iltizam — is., esk., Ar. iltizām 1) Kayırma, bir tarafı tutma 2) Gerekli bulma 3) Kesenek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltizam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • RUHSAT — (C.: Ruhas Ruhsat) İzin, müsaade. * Genişlik. * Kolaylık. * Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku bulan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • keseneğe almak — gelirini satın almak, iltizam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DİMAĞ — Beyin. Kafanın içi. (Bak: Kalb)(Dimağda merâtib var birbiriyle mültebis ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur sonra tasavvur gelir.Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor sonra iz an oluyor, sonra gelir iltizam sonra itikad gelir.İtikadın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İLZAM — Muaraza veya muhakemede delil göstererek muhalifini susturmak, iskât etmek. Söz ve fikirde galibiyet. İltizam ettirmek. İsnad ve isbat etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAASSUB — (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma. * Din bakımından fazla salâbetli olma. * Kendi dinini çok üstün görmek. * Haksız yere husumet etmek. * Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli. (Bak:… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.