ilah gibi

çok yakışıklı (erkek)

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ilah — is., Ar. ilāh 1) Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse Müzik dünyasının ilahı. Moda ilahı. 2) din b. Çok tanrıcılıkta tanrı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ilah gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İLAH — Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.) Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri.(Eğer her şey Cenab ı Hakk a isnad edilmezse, bir an ı vâhidde, gayr ı mütenahî ilahların isbatı lâzım gelir; ve bütün zerrat ı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • ANİMİZM — Sosy: Ruhları İlâh sayan batıl bir din. Ruhlar cisimler gibi Allah ın mahlukudur. Onun emirlerine tâbidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUMYA — f. Uzun müddet çürümemesi için ilâçlanmış ölü. İnsan ve hayvan ölüsünün kurusu. * Çok zayıf (kimse).(Kur anda çok tekrar edilen kıssa ı Musa Aleyhisselâm ın cümleleri ve cüz leridir ki, herbir cümlesi, hattâ herbir cüz ü, bir düstur u küllînin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VESENÎ — Putperest. Yıldızları ilâh itikad etmek gibi sapık şeylere inanan kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.