geri almak

1) verdiğini geri istemek
2) geriye doğru götürmek

Koltuğu biraz geri al.

3) düşmandan kurtarmak
4) arabayı geri geri götürmek için vites kolunu geri durumuna getirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kaşıkla verip kepçeyle geri almak — yaptığı bir iyiliğin acısını çıkarırcasına davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sözünü geri almak — 1) üstüne aldığı bir işten vazgeçtiğini söylemek 2) söylemiş olduğu bir sözde haksız olduğunu kabul ederek onun söylenmemiş sayılmasını istemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hız almak — atlamak için geri çekilip birdenbire fırlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİRDAD — Geri almak. Geri almayı istemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çekmek — i, e, er 1) Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı. R. N. Güntekin 2) Taşıtı bir yere bırakmak, koymak 3) Germek İpi çekmek. 4) İçine almak, emmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istirdâd — (A.) [ دادﺮﺘﺱا ] geri isteme, geri alma. ♦ istirdâd edilmek geri alınmak. ♦ istirdâd etmek geri almak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • söz — is. 1) Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil 2) Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük 3) Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi Yer yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ARİYE — (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kalp acısı — is. Yürek acısı Onu geri almak ve Bulgaristan ın yenildiğini görmekle, kalp acılarını dindirmiştik. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.